KFL er og ønsker å være en foretrukken serviceleverandør, lokalisert i Grenland. Vi gir våre kunder de beste løsningene innen sammenstilling, oppgradering og vedlikehold.

Om KFL Industri AS

KFL Industri AS er ett selskap med to datterselskaper, KFL Elektro og Industri AS.

KFL Elektro og Industri er en autorisert installatør-bedrift.  Våre medarbeidere har lang erfaring innen samferdsel, industri, næringsbygg, offshore og privatbolig installasjoner. Vi er ISO 9001:1015 og ISO 14001:2015 sertifisert.

KFL Industri AS bidrar med de beste totalløsningene innen nybygg, oppgradering og vedlikehold for våre kunder og samarbeidspartnere. Vi skal internt som eksternt, være verdsatt for kvalitet, kompetanse, redelighet og forutsigbarhet. Vi er der når du trenger oss!

Vi har fagarbeidere tilgjengelig innen disiplinene:

  • Industri- og instrument-rørleggere
  • Mekanikere
  • Plate/ Sveisere
  • Elektrikere
  • Automatikere
  • Betongfagarbeidere

Vi er sertifisert iht:ISO 9001:1015 og ISO 14001:2015 

Våre kundegrupper:

Landbasert industri, bygg og anlegg, on/ offshore, skipsbasert industri, kommunal og statlig sektor.

Referanser:

Ineos, AF Energi og miljøteknikk,RSS Road Safety Service, RHI Norway, Trygg vei, PEC Tønsberg, GK Rør, SET Elektro, Norcem Brevik, Bilfinger.